17 nov – Heythuysen Nicolaaskerk – Herdenking van de bevrijding van Leudal 75 jaar geleden

De reacties op de oproep om fotomateriaal en verhalen over de bezetting en bevrijding van Leudal zijn indrukwekkend en succesvol.

De organisatoren van de herdenking bevrijding Leudal zijn dik tevreden over het binnengekomen fotomateriaal en verhalen van ooggetuigen. Hiermee kunnen we een passende dienst samenstellen die droevige herinneringen ophaalt over de bezettingstijd en anderzijds een dankbaar en feestelijk beeld geeft van de bevrijding en de vrijheid.

Als voorbereiding op de herdenkingsviering op zondag 17 november om 14.30 uur in de Nicolaaskerk in Heythuysen plaatste de organisatie een oproep om authentiek materiaal te krijgen.

Deze oproep heeft tot verschillende indrukwekkende verhalen van ooggetuigen geleid.

Heel bijzonder is het originele dagboek van Lei Claessen uit Neer. Dit heeft de familie zorgvuldig bewaard en het dagboek beschrijft met name de ontberingen in het laatste oorlogsjaar. Op een heel persoonlijke manier beschrijft Lei Claessen hoe hij een en ander heeft ervaren.

Zo schrijft hij op 9-1-1945 als hij tewerk is gesteld in Duitsland: “Lieve vrouw en kinderen, ik heb maar 2 uur geslapen en toen werd ik wakker door het rumoer. Want nu stond in de courant dat de Engelschen terug waren geslagen over de Maas bij Wanssum. Als dat zoo moet gaan dan zitten wij nog wel een jaar in deze fabriek in Duitsland. Ja het is gewoon om gek te worden. Want hoe moet dat thuis gaan? Ach laat  er mij niet aan denken want dan hou ik het niet meer uit hier. Wij hopen dat het niet waar is en dat wij een keer voor een verrassing komen te staan en dat wij zoo een keer onverwachts naar huis kunnen terugkeeren naar u lieve vrouw en kinderen”.

Door de reacties is de organisatie ook tot een nadere invulling gekomen van het programma. Er zijn 3 thema’s die belicht gaan worden. Het eerste thema is de bezetting en dan volgt het thema bevrijding, dat opgedeeld is in 2 delen, de bevrijding door de ogen van de angstige en blijde burgers en de bevrijding door de ogen van de vechtende militairen.