4 juli, SYNTHESE – Samen aan de koffie voor Mantelzorgers in de gemeente Leudal

Het steunpunt Mantelzorg Leudal organiseert samen met het Algemeen Maatschappelijk Werk
Midden-Limburg een workshop ‘Blijf in Balans’ voor mantelzorgers. Op verzoek gaan we deze keer
wat dieper in op het thema Schuldgevoel.
Mantelzorgers gaan soms hun eigen grenzen voorbij. Hoe zorg je goed voor jezelf? Het is soms zo
moeilijk om nee te zeggen.
Mantelzorg is een heel mooie taak die veel voldoening geeft, maar ook wel eens zwaar kan zijn. De
zorg veranderd, je eigen situatie wijzigt of men kan om welke reden dan ook uit balans raken. De kans
op overbelasting is dan aanwezig. Dat wil je voorkomen, want daar is niemand mee geholpen.
Voor wie: mantelzorgers uit de gemeente Leudal.
Wat: workshop ‘Blijf in Balans’ voor mantelzorgers
Wanneer: donderdag 4 juli van 19.00-21.00uur.
Waar: Pesthuisje bij Zorgcentrum St. Elisabeth in Haelen
Informatie en aanmelden
Er zijn géén kosten verbonden aan deze bijeenkomst.
Aanmelden kan tot 26 juni 2019.
Je kunt je aanmelden via de website van Synthese, www.synthese.nl via het kopje ‘aanbod &
Inschrijving’.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Synthese via de mail info@synthese.nl of
telefonisch via nummer 0475-745138. Ben je verhinderd of zou een ander moment beter in je agenda
passen, geef het ons door. Bij voldoende belangstelling herhalen we deze bijeenkomst. Er kunnen
maximaal 15 personen deelnemen.
Van harte welkom op donderdagavond 4 juli.
Sandra Opheij, Algemeen Maatschappelijk Werk
Yvonne Reijnders, Steunpunt Mantelzorg Leudal van Synthese