ROERMOND – Expositie Lezen & Kunst en nog veel meer uit de jaren vijftig.

Een aantal met de stad Roermond verweven deelnemers zoals Els Moehl, Mariëtte
Heesbeen, Trudy Aretz, Hans en Annet Beursgens en Marianne Wulms – Hovens laten in
september kinderboeken uit hun jeugd zien in Podium-Roermond, Bakkerstraat 14A te
Roermond.
De uitgelezen keuze geeft aan hoeveel plezier aan het lezen van papieren boeken ontleend
kan worden vanaf de bron, de prille jeugdjaren. De expositie is bedoeld voor alle leeftijden.
Bij oudere inwoners van Roermond en omgeving zullen de jeugdboeken dierbare
herinneringen oproepen aan een vervlogen tijd.
In deze tentoonstelling worden kunst en lezen gecombineerd. De opening vindt plaats op
woensdag 4 september om 14.00 uur. Om 16.00 uur zal tijdens een ‘Remunjs keteerke’ door
Marianne Wulms – Hovens voorgelezen worden uit ‘Sancta Innocentia’ een dialect uitgave
van Henri Rademaekers uit Roermond.
Donderdagmiddag 5 september leest Martin Koelen voor uit het door hem geschreven
jeugdboek: ‘De booswicht in het bos’.
Zaterdagmiddag 28 september leest Carmen Cremers voor uit haar jeugdboek: ‘De vloek
van Severijn’.
Tijdens de openingsuren van Galerie Podium van 13 – 17 uur zal telkens een van de
exposanten aanwezig zijn om verdere uitleg te geven.

Terzijde:
Marianne heeft een inhoudelijke analyse gemaakt van het tijdsbestek in de vijftiger jaren
waarin deze uitgaven tot stand kwamen.
Noot voor de redactie: niet voor publicatie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Marianne Wulms – Hovens; 06 32270750