Roermond – John Gerits haalt de muziek uit China

John Gerits, dirigent van het Koninklijk Roermonds Mannenkoor, is uitgenodigd voor een kennismakingsbezoek aan Chinese delegaties om Masterclasses op vocaal en muziekgeschiedenis gebied te komen geven. Tevens zal hij, als Ambassadeur van het Conservatorium te Maastricht, talenten scouten in grote steden, zoals Shanghai.
Zijn contacten met China zijn de laatste jaren versterkt, daar hij diverse groepen Chinese en Nederlandse jongeren via de stichting Global Exploration heeft begeleid tijdens hun kennismaking bezoeken met het onderwijssysteem in China en Nederland.
De Chinese jongeren bleken zeer gecharmeerd van het niveau van de koren en het muziekonderwijs in Nederland. Sinds twee jaar zijn de Nederland-Chinese banden intensief geworden, en dit heeft geresulteerd in een uitnodiging voor John om twee weken naar China te komen om uit te zoeken wat men voor elkaar kan betekenen op muzikaal gebied. John heeft er in ieder geval veel zin in om zijn horizon muzikaal te verbreden, onder het Confuciaans motto: ‘Wherever you go, go with all your heart!’